การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันล้างถังน้ำใสขนาดความจุ 500 และ 1,000 ลบ.ม. ที่ตั้ง ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำร่อนทอง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันล้างถังน้ำใสขนาดความจุ 500 และ 1,000 ลบ.ม. ที่ตั้ง ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำร่อนทอง


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันล้างถังน้ำใสขนาดความจุ 500 และ 1,000 ลบ.ม. ที่ตั้ง ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำร่อนทอง

             วันที่  12 กันยายน 2562  นางรุ่งนภา  หอมสกุล  ผจก. กปภ.สาขาบางสะพาน มอบหมายให้งานผลิต และพนักงานในสังกัด  ร่วมกันล้างถังน้ำใสขนาดความจุ 500และ 1,000 ลบ.ม. ที่ตั้ง ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำร่อนทอง ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์   ตามแผนการล้างถังน้ำใส  ประจำปี 2562 และตามโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP

เลื่อนขึ้นข้างบน