กปภ.สาขาภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกปภ.สาขาท้ายเหมืองและกปภ.สาขาตะกั่วป่า (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกปภ.สาขาท้ายเหมืองและกปภ.สาขาตะกั่วป่า


กปภ.สาขาภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกปภ.สาขาท้ายเหมืองและกปภ.สาขาตะกั่วป่า

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ภายใต้การบริหารงานโดย นายไกรสร มะหะหมัด ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน งานจาก กปภ.สาขาท้ายเหมืองและกปภ.สาขาตะกั่วป่า เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม scada การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต  โดยได้บรรยายสรุปประวัติของ กปภ.สาขาภูเก็ต รวมถึงแนวทางบริหารจัดการระบบผลิตและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และนำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ  สถานีผลิตน้ำบ้านบางโจและอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ

เลื่อนขึ้นข้างบน