กปภ.สาขาเลาขวัญออกดำเนินการล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาชุดกรองหลังมาตรวัดน้ำ(T-Strainer) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเลาขวัญออกดำเนินการล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาชุดกรองหลังมาตรวัดน้ำ(T-Strainer)


กปภ.สาขาเลาขวัญออกดำเนินการล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาชุดกรองหลังมาตรวัดน้ำ(T-Strainer)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ โดยนายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ มอบหมายนายพรสุพรรณ ใจบุญ หัวหน้างานบริการฯและพนักงานในสังกัด ออกทำการซ่อมล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาชุดกรองหลังมาตรวัดน้ำ(T-Strainer) ณ.บริเวณสถานีผลิตน้ำเลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายและแรงดันน้ำ เป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพและบริการตามแผนการปฎิบัติประจำปี2562

เลื่อนขึ้นข้างบน