การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ร่วมฝึกซ้อมการดับเพลิงและซ้อมการอพยพหนีไฟไหม้ ตามแผนประจำปี ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ร่วมฝึกซ้อมการดับเพลิงและซ้อมการอพยพหนีไฟไหม้ ตามแผนประจำปี ๒๕๖๒


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ร่วมฝึกซ้อมการดับเพลิงและซ้อมการอพยพหนีไฟไหม้ ตามแผนประจำปี ๒๕๖๒

นายประสิทธิ์ เพริดพริ้ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  พร้อมด้วย นายสุชาติ สุดเสนาะ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ  หัวหน้างานและพนักงาน ร่วมฝึกซ้อมการดับเพลิงและซ้อมการอพยพหนีไฟไหม้ ตามแผนประจำปี ๒๕๖๒ บริเวณ ห้องประชุมอาคารผลิตน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  เมื่อวันอังคารที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ วิธีป้องกันการเกิดอัคคีภัย การซ้อมแผนการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ เพื่อให้พนักงานมีทักษะและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพหนีไฟได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

เลื่อนขึ้นข้างบน