การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เข้ารับการประเมิน ในโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water safety plan) ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เข้ารับการประเมิน ในโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water safety plan) ประจำปี 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เข้ารับการประเมิน ในโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water safety plan) ประจำปี 2562

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร นำโดยนายสุกฤษธิ์ กลิ่นสนธิ์ ประธานคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาชุมพร พร้อมคณะทำงานทีมเทคนิค กปภ.สาขาชุมพรเข้ารับการตรวจประเมินโครงการ water safety plan ประจำปี2562 จากคณะกรรม โดยนางอัญชลี รัตนสุภา ผอ.กบง.ข.4 ประธานกรรมการตรวจการประเมิน ซึ่งผลการประเมินเป็นไปด้วยดีคณะทำงานมีความพร้อมและเข้าในกระบวนทำงานของระบบทั้ง 5 ระบบ ตั้งแต่ระบบน้ำดิบจนถึงกระทั่งระบบจ่าย ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อรักษามาตรฐานการทำงานและควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้มีความสะอาดปลอดภัยให้กับผู้ใช้น้ำต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน