การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์ ผจก.กปภ.สาขาประจวบฯ มอบหมายให้พนักงานในสังกัดงานอำนวยการ มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนและจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ" และกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าประจวบคีรีขันธ์" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เลื่อนขึ้นข้างบน