กปภ.สาขาบ้านบึง จัดประชุมสายงานผลิต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง จัดประชุมสายงานผลิต


กปภ.สาขาบ้านบึง จัดประชุมสายงานผลิต

          วันที่ 11 กันยายน 2562 นายปราโมทย์ ฉันทะ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านบึง มอบหมายให้ นายประภัทธิ์ ธรรมพร หัวหน้างาน 8 งานผลิต พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดประชุมสายงานผลิตณ ห้องประชุม กปภ.สาขาบ้านบึง เพื่อรายงานและติดตามความก้าวหน้าของงานผลิตในการนี้ หัวหน้างานผลิต ได้แจ้งถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำป้องกันน้ำดิบขาดแคลนตามนโยบายของ นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาบ้านบึง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน