การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี จัดกิจกรรมโครงการดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี จัดกิจกรรมโครงการดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี จัดกิจกรรมโครงการดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2562

เมื่อวันที่ 10  กันยายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี  ภายใต้การบริหารงานของนางเสาวนิตย์  จงจิตร  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี  พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2562 ในครั้งนี้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ นายเจตภาคย์  สมิตินันทน์  ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล 6 เป็นดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2562 ซึ่งในการนี้ผู้จัดการได้มอบรางวัลให้ดาวเด่นประจำไตรมาสด้วย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานในการทำงานต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน