กปภ.สาขาขนอม ใส่ใจสุขภาพพนักงาน จัดตรวจสุขภาพประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขนอม ใส่ใจสุขภาพพนักงาน จัดตรวจสุขภาพประจำปี 2562


กปภ.สาขาขนอม ใส่ใจสุขภาพพนักงาน จัดตรวจสุขภาพประจำปี 2562

 

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ภายใต้การบริหารงานโดย นายสานิษ กาญจนกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด 

      ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลสิชล จัดเจ้าหน้าที่และรถเคลื่อนที่มาให้บริการ ณ สำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่พนักงาน และลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพ อันนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป

 

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

•  โทรศัพท์ : 0-7552-8201

• โทรสาร : 0-7552-8710

• โทรศัพท์มือถือ สำนักงาน : 09-3762-1661

• Page Facebook : https://www.facebook.com/PWA.Khanom/

• Line id : pwa5551031

เลื่อนขึ้นข้างบน