กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) ครั้งที่ 10/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) ครั้งที่ 10/2562


กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) ครั้งที่ 10/2562


วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 กปภ.สาขาพนัสนิคม โดย นายสมนึก สุรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาพนัสนิคม มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผช.ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมด้วยหัวหน้างานพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำ พื้นที่ตำบลนาเริก อ. พนัสนิคม จ.ชลบุรี ตามกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) ครั้งที่ 10/2562 
ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาโครงการ เฉลิมพระเกียรติ ลดค่าติดตั้งประปา 15 % ปี 2562 ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 แจ้งช่องทางการชำระค่าน้ำผ่าน แอปพลิเคชั่นต่างๆ ให้ความรู้การดูแลระบบประปาภายในบ้าน ทำการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ ระบายตะกอนหัวดับเพลิง และประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารผ่านไลน์กลุ่ม เพจ กปภ.สาขาพนัสนิคม เพื่อให้ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ กปภ. สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการให้บริการอย่างมีมาตรฐานต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน