กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรม “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” พื้นที่ตำบลบางนอน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรม “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” พื้นที่ตำบลบางนอน


กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรม “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” พื้นที่ตำบลบางนอน

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง พร้อมหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ณ บริเวณถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ทั้งนี้ เพื่อพบปะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้น้ำ พร้อมออกให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปาใหม่ และให้คำแนะนำในการขอติดตั้งให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางนอนดังกล่าว

ในการนี้ กปภ.สาขาระนอง ได้ประชาสัมพันธ์โครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยขยายเวลาโครงการฯ ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน