การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ


การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

            นายสมเดช. เหล็มเล๊าะ ผู้จัดการพร้อมด้วยพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา  "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"   โดยร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

จำนวน 300 ขวด และร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ สำนักสงฆ์บ้านปลายรำ ต.นาทวี อ. นาทวี จ.สงขลา

โดยมีนายอำเภอนาทวี หน่วยงานราชการต่างๆ นักเรียน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน

เลื่อนขึ้นข้างบน