กปภ.สาขาลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการมหาดไทย ๖ รัฐกิจสัมพันธ์ ปันน้ำใจ คืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการมหาดไทย ๖ รัฐกิจสัมพันธ์ ปันน้ำใจ คืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์


กปภ.สาขาลำปาง  ร่วมกิจกรรมโครงการมหาดไทย  ๖  รัฐกิจสัมพันธ์  ปันน้ำใจ  คืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์

               วันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐  น. เป็นต้นไป  กปภ.สาขาลำปาง ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์  เขต ๙  โดยนายอนุชา  ศิริบวรเดช  ผจก.กปภ  สาขาลำปาง   พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด  ร่วมกิจกรรมโครงการมหาดไทย ๖ รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์  จัดโครงการประกอบอาชีพ "ช่างประปาเบื้องต้น"เพื่ออบรมให้ความรู้กับผู้ต้องขังที่สนใจและกำลังพ้นโทษ  ซึ่งกรมราชทัณฑ์กำหนดให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจจัดฝึกอบรมหลักสูตรเรือนจำโครงสร้างเบา  ณ  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง  (เรือนจำชั่วคราวปงยางคก)  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง 

                  นางสลิลทิพย์  สุนทะโรจน์      ภาพ  :  ข่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน