กปภ.สาขาบ้านบึง ออกหน่วยเคลื่อนที่ บริการน้ำดื่ม บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง ออกหน่วยเคลื่อนที่ บริการน้ำดื่ม บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ 2562


กปภ.สาขาบ้านบึง ออกหน่วยเคลื่อนที่ บริการน้ำดื่ม บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ 2562

          วันที่ 21 สิงหาคม 2562  นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562" ณ โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาบ้านบึง นำโดย นายปราโมทย์ ฉันทะ ผจก.กปภ.สาขาบ้านบึง พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฯ ด้วยการร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 480 ขวด ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัด ในกิจกรรม "ประหยัดน้ำคุณทำได้ Save Water, You make it" ให้แก่นักเรียนและประชาชนที่มาร่วมงาน  รวมทั้งแนะนำแอปพลิเคชั่น PWA 1662 และ PWA Digital Bill ตลอดจนเชิญชวนให้กดไลก์เพจ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้น้ำและประชาชนอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน