กปภ.สาขาบ้านบึง เก็บตัวอย่างน้ำและตรวจวิเคราะห์น้ำดิบ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง เก็บตัวอย่างน้ำและตรวจวิเคราะห์น้ำดิบ


กปภ.สาขาบ้านบึง เก็บตัวอย่างน้ำและตรวจวิเคราะห์น้ำดิบ

          วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายปราโมทย์ ฉันทะ ผจก.กปภ.สาขาบ้านบึง มอบหมายให้ นายประภัทธิ์ ธรรมพร หัวหน้างาน 8 งานผลิต และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำดิบบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ทั้งนี้ทาง กปภ.สาขาบ้านบึง ได้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบและน้ำประปาจากสถานีผลิตน้ำเป็นประจำทุกวัน เพื่อควบคุมดูแลให้น้ำประปาได้มาตรฐานสม่ำเสมอ ตามมาตรฐานของ กปภ. และที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดยืนยันได้ว่าน้ำประปาที่ผลิตโดย กปภ.สาขาบ้านบึง ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน Water is Life จากกรมอนามัย มีความสะอาดปลอดภัยสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างมั่นใจ

เลื่อนขึ้นข้างบน