กปภ.สาขาตาก ร่วมกับจังหวัดตาก ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตาก ร่วมกับจังหวัดตาก ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน


กปภ.สาขาตาก ร่วมกับจังหวัดตาก ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก โดยนางสาวนงนาฎ เนียมสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ในโอกาสนี้ กปภ.สาขาตาก ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับระบบการผลิตน้ำ, แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมนำน้ำดื่มคุณภาพบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 300 ขวด ไปให้บริการผู้เข้าร่วมงานในวันดังกล่าวอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน