กปภ.สาขาปากพนัง ลงพื้นที่ภายใต้โครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 6/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากพนัง ลงพื้นที่ภายใต้โครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 6/2562


กปภ.สาขาปากพนัง ลงพื้นที่ภายใต้โครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 6/2562

กปภ.สาขาปากพนัง ลงพื้นที่ภายใต้โครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน"  ครั้งที่ 6/2562

                  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562  นายชัฏ  ชูพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง ได้มอบหมายให้ทีมงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียและมิสเตอร์ประปา ลงพื้นที่ภายใต้โครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กันครั้งที่ 6/2562  ณ บริเวณถนนแพรกจูด .บางพระ .ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  

                  พร้อมกันนี้  ได้ทำการตรวจสอบมาตรวัดน้ำระบบจ่ายภายในบ้าน  ค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่ว ของผู้ใช้น้ำภายในบ้าน ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้น้ำในพื้นที่และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน