การประปาส่วนภาคสาขาขอนเเก่น(พ) เเละ การไฟฟ้าส่วนภาคจังหวัดขอนเเก่น หารือการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการให้บริการประชาชนผู้ใช้น้ำ และผู้ใช้ไฟฟ้า (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภาคสาขาขอนเเก่น(พ) เเละ การไฟฟ้าส่วนภาคจังหวัดขอนเเก่น หารือการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการให้บริการประชาชนผู้ใช้น้ำ และผู้ใช้ไฟฟ้า


การประปาส่วนภาคสาขาขอนเเก่น(พ) เเละ การไฟฟ้าส่วนภาคจังหวัดขอนเเก่น หารือการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการให้บริการประชาชนผู้ใช้น้ำ และผู้ใช้ไฟฟ้า

 การประปาส่วนภาคสาขาขอนเเก่น(พ) เเละการไฟฟ้าส่วนภาคจังหวัดขอนเเก่น หารือการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการให้บริการประชาชนผู้ใช้น้ำ และผู้ใช้ไฟฟ้า

....... เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั่นพิเศษ) โดยนายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ นายดิเรก เกษจินดา รองผู้จัดการบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิศวกรรมและการตลาด วิศวกร และพนักงานบัญชี หารือการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการให้บริการประชาชนผู้ใช้น้ำ และผู้ใช้ไฟฟ้า ให้ได้รับความสะดวกแก้ไขมีการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างรวดเร็วโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(พ) ได้ตอบรับคำเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอนแก่นที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นี้

งานลูกค้าสัมพันธ์ ; รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน