รปก.2 ร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง จ.ชัยภูมิ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รปก.2 ร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง จ.ชัยภูมิ


รปก.2 ร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง จ.ชัยภูมิ

(วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562) นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) พร้อมด้วย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 และ นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วแสนชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง จ.ชัยภูมิ ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุป้องกันภัยและป้องกันปัญหาภัยแล้ง จ.ชัยภูมิ โดยร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน ร่วมรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า พิจารณากำหนดเวลาการจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา ตลอดจนการเยียวยาแจกจ่ายน้ำแก่ผู้ประสบภัย และการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยการจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพิ่มเติม การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำในอนาคตต่อไป โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม จากนั้น รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) และคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปตรวจดูงานก่อสร้างโรงสูบน้ำที่วังหัวภู และนาฝาย โดยมี นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) เป็นประธานตรวจรับงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน