กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) รายงานการติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และแก้ปัญหาแม่น้ำชีลดระดับต่ำลง จากสภาวะฝนทิ้งช่วง เป็นระยะเวลานาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) รายงานการติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และแก้ปัญหาแม่น้ำชีลดระดับต่ำลง จากสภาวะฝนทิ้งช่วง เป็นระยะเวลานาน


กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) รายงานการติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และแก้ปัญหาแม่น้ำชีลดระดับต่ำลง จากสภาวะฝนทิ้งช่วง เป็นระยะเวลานาน

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ....... 📌รายงานการติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และแก้ปัญหาแม่น้ำชีลดระดับต่ำลง จากสภาวะฝนทิ้งช่วง เป็นระยะเวลานาน ......

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายสุเมธ เเว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนเเก่น (พ) ได้ให้สัมภาษณ์ และนำสื่อมวลชน ลงพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำชี ติดตามความคืบหน้าการติดตั้ง และทดลองเดินเครื่องสูบน้ำเครื่องที่ 4 เพื่อเสริมการสูบน้ำจากแม่น้ำชีเข้าสู่ระบบผลิตน้ำประปาสถานีผลิตน้ำท่าพระเพิ่มขึ้น ในสถานการณ์ภัยเเล้ง แม่น้ำชี ลดระดับต่ำลง จากสภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน   ซึ่งขณะนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(พ) ได้เพิ่มการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากเดิม 3 เครื่อง เป็น 4 เครื่อง  โดยได้รับความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำจาก ปภ จังหวัดขอนแก่น 2 เครื่อง รวมทั้งหมด 4 เครื่อง ผลการทดสอบการเดินเครื่องสูบน้ำในวันนี้มีความสมบูรณ์สามารถเพิ่มปริมาณการสูบน้ำเข้าในระบบผลิตน้ำ สถานีจ่ายน้ำท่าพระ เพิ่มขึ้นเป็น 1,700 ลบ.ม./ชม.จากเดิมที่สามารถสูบน้ำได้เพียง 1,500 ลบ.ม. / ชม. ถือว่าใกล้เคียงกับปริมาณการจ่ายน้ำปกติ ซึ่งความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ให้บริการอยู่ที่ 1,900 ลบ.ม./ชม. ในส่วนปริมาณน้ำที่ขาดหายไปจากระบบจ่าย ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนเเก่น (พ) นำรถบรรทุกน้ำความจุ 6,000 ลิตร ออกแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เเก่ผู้ใช้น้ำ ได้วันละประมาณ 6-7 เที่ยวในพื้นที่สูงเเละปลายเส้นท่อ แต่อาจไม่ทันต่อความต้องการของครัวเรือนที่มีจำนวนมาก.

ทั้งนี้วอนผู้ใช้น้ำบริการจัดการน้ำในครัวเรือนอย่างประหยัดเเละคุ้มค่าเตรียมแผนสำรองน้ำ ในสภาวะภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ซึ่งทุกภาคส่วนหวังว่าหากมีฝนตกลงมาหลังผ่านพ้นฤดูแล้งนี้นี้แล้ว แหล่งน้ำดิบแม่น้ำชีมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น จะสามารถผลิตน้ำประปา ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#น้ำดิบมีเหลือน้อย ใช้สอยต้องประหยัด#  กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) 16 สิงหาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน