การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ มอบหมายให้นางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมกับสำนักงานจังหวัดกระบี่ ในการออกพื้นที่ทำความรู้จักกับประชาชนในเขตพื้นที่การปกครองของจังหวัดกระบี่ เพื่อเข้าถึงบริการของภาครัฐและเอกชนอย่างเท่าเทียมกัน


 

เลื่อนขึ้นข้างบน