ร่วมกันล้างถังตกตะกอน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่วมกันล้างถังตกตะกอน


ร่วมกันล้างถังตกตะกอน

นายเกียรติศักดิ์ พึ่งสมศักดิ์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านโป่ง มอบหมายให้ นายชวลิต ชำนาญยนต์ หัวหน้างาน งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดงานผลิตร่วมกันล้างถังตกตะกอน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ได้มาตรฐาน กปภ. ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 . ณ สถานีโรงกรองน้ำปลักแรด ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน