กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กันประจำเดือน สิงหาคม 2562 (พื้นที่ บ้านดอนบม ต.เมืองเก่า) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กันประจำเดือน สิงหาคม 2562 (พื้นที่ บ้านดอนบม ต.เมืองเก่า)


กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)  ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กันประจำเดือน สิงหาคม 2562  (พื้นที่ บ้านดอนบม ต.เมืองเก่า)

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กันประจำเดือน สิงหาคม 2562 (พื้นที่ บ้านดอนบม ต.เมืองเก่า) .......... (วันนี้) วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการเติมใจให้กัน ด้วยการนำรถ PWA Mobile Service และมิสเตอร์ประปา ให้บริการ ✅ เคาน์เตอร์รับชำระค่าน้ำประปา ✅ ประชาสัมพันธ์ คู่มือการใช้บริการ กปภ. ✅ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ณ พื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (บ้านดอนบม) ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีวัตุถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวก พร้อมลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาชำระค่าน้ำยังอาคารสำนักงาน, ประชาสัมพันธ์ วิธีประหยัดน้ำอย่างถูกวิธีพร้อม ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้บริการ กปภ., รวมถึง ระบายตะกอนตรวจสอบคุณภาพน้ำ ทั้งนี้ ผู้ใช้น้ำ กล่าว ขอบคุณ เเละขอชื่นชม ที่การประปาส่วนภูมิภาคได้มีโครงการดีๆ คือการออกหน่วยบริการนอกสถานที่ ซึ่งทำให้ผู้ใช้น้ำ ลดภาระ ในการเดินทาง ทำให้สะดวกในการ ชำระค่าน้ำ ประปา งานลูกค้าสัมพันธ์ : รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน