กปภ.สาขานครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562


กปภ.สาขานครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 . การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ โดย นายวีระพล จันทรสกา ผู้จัดการการประปา        ส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายอำนวยวิทย์ พร้อมวงศ์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และ

นายสมชาย ทัดพลอย หัวหน้างานผลิต พร้อม พนักงาน ในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหาร แด่พระสงฆ์ 88 รูป

ถวายเป็นพระราชกุศล    เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 

เลื่อนขึ้นข้างบน