กปภ.สาขาวัฒนานคร ดำเนินการตามแผนโครงการ Water Safety Plan (WSP) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนานคร ดำเนินการตามแผนโครงการ Water Safety Plan (WSP)


กปภ.สาขาวัฒนานคร ดำเนินการตามแผนโครงการ Water Safety Plan (WSP)

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 กปภ.สาขาวัฒนานคร โดย นายกำธร ปันนะระศรี ผจก.กปภ.สาขาวัฒนานคร ดำเนินการตามแผนโครงการ Water Safety Plan (WSP) โดยมอบหมายให้หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการล้างถังตกตะกอนประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ สถานีผลิตน้ำวัฒนานคร เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาที่จ่ายให้กับผู้ใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ในเขตการจำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขาวัฒนานคร เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน กปภ. และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำอีกด้วย  

เลื่อนขึ้นข้างบน