กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา22.00 น. ถึง 01.00 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา22.00 น. ถึง 01.00 น.


กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา22.00 น. ถึง 01.00 น.

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา22.00 น. ถึง 01.00 น. เพื่อซ่อมท่อ PRV ขนาด 400 มม. ซอยวิรุฬราฎร์ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ ซอยวิรุฬราษฎร์ ทั้งหมด

เลื่อนขึ้นข้างบน