กปภ.สาขาระนอง ออกปฏิบัติการค้นหาจุดแตกรั่ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระนอง ออกปฏิบัติการค้นหาจุดแตกรั่ว


กปภ.สาขาระนอง ออกปฏิบัติการค้นหาจุดแตกรั่ว

เมื่อคืนวันที่ 8 สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง โดย นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง มอบหมายให้งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ปฏิบัติการค้นหาจุดแตกรั่ว ด้วยการทำ Step Test

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย นำโดยนายธีระพงษ์ ชัยขันท์ หัวหน้างานบริการฯ พร้อมด้วยทีมงานในสังกัด ร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติการค้นหาจุดแตกรั่ว ด้วยการทำ Step Test ในพื้นที่บริเวณถนนท่าเมือง และซอยระนองพัฒนา 1

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบจุดแตกรั่ว จำนวน 4 จุด เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ไหล-ไหลอ่อน ให้กับผู้ใช้น้ำในพื้นที่ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน