การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ก.ค.62 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว ได้ร่วมกับผู้อำนวยการโครงการชลประทานสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจจุดสูบน้ำดิบหลัก(คลองพระสะทึง)และจุดสูบน้ำดิบสำรอง(ฝายโคกมะตูม) เพื่อติดตามสถานการณ์แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา ซึ่งมีปริมาณน้ำ ณ จุดสูบมีปริมาณที่เพียงพอ

เลื่อนขึ้นข้างบน