กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒


กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม จะดำเนินการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น. เนื่องจากจะดำเนินการตัดประสานท่อ ขนาด ๒๐๐ มม. บริเวณปากซอยก๋วยเตี๋ยวเป็ดแต้จิ๋ว ตรงข้ามโรงเรียนอนันต์ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล บริเวณหมู่บ้านโชคชัย / ชุมชนสวนมะม่วง ชุมชนตลาดเช้า ตลาดเย็น ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าว จัดเตรียมสำรองน้ำให้เพียงพอ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จักจ่ายน้ำให้ตามปกติทันที

เลื่อนขึ้นข้างบน