กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาแม่สอด และโรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) มุ่งใช้หลัก 3R จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระยะยาว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาแม่สอด และโรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) มุ่งใช้หลัก 3R จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระยะยาว


กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาแม่สอด และโรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM)  มุ่งใช้หลัก 3R จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระยะยาว

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มอบหมายให้นายพิชัย ดิษาภิรมย์ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าหรือ DSM และการจัดนิทรรศการ ประจำงบประมาณปี 2562 ณ อาคารคลินิคหมอและครอบครัว โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

พิธีเปิดโครงการมีนายวรัตม์ฐนันท์  ศิริวัฒน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยนายนคร ชาญณรงค์ หัวหน้างาน 8 งานมาตรวัดน้ำ และทีมงานมาตรวัดน้ำ ทีมงานน้ำสูญเสีย ทีมงานตรวจสอบคุณภาพน้ำ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข. 10 ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดกล่าวต้อนรับและรับมอบป้ายสนับสนุนอุปกรณ์ประหยัดน้ำตามโครงการ DSM  กิจกรรมดังกล่าวมีบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลแม่สอดเข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมชมนิทรรศการการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าและรณรงค์ปลูกจิตสำนึกประหยัดน้ำตามหลัก 3R อีกด้วย  

                                       

เลื่อนขึ้นข้างบน