กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒


กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม จะดำเนินการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. เนื่องจากจะดำเนินการตัดประสานท่อเมน ขนาด ๓๑๕ มม. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล บริเวณตำบลเขาหินซ้อน และหมู่บ้านเอื้ออาทร ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าว จัดเตรียมสำรองน้ำให้เพียงพอ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จักจ่ายน้ำให้ตามปกติทันที

เลื่อนขึ้นข้างบน