กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life)


กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life)

        วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) นายอนันต์ เรศจะโปะ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life) ประจำปี 2562 นำโดยนายวิทยา สามสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ.กปภ.ข.1 ประธานคณะกรรมการ และผู้แทนจากกรมอนามัย นางสาวธัญพร อศัลยเศรษฐ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมเป็นคณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยม เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ และตรวจเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณารับรองสถานีผลิตน้ำบางพระ 3 ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ว่ามีความสะอาด ปลอดภัย สามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างมั่นใจ ตามคุณภาพมาตรฐาน Water is Life ณ สถานีผลิตน้ำบางพระ 3 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

 โทรศัพท์. 038-274865-9 ต่อ 109

เลื่อนขึ้นข้างบน