การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมล้างถังตะกอน ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำเขาเสวยราชย์และสถานีผลิตจ่ายน้ำปราณบุรี ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมล้างถังตะกอน ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำเขาเสวยราชย์และสถานีผลิตจ่ายน้ำปราณบุรี ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมล้างถังตะกอน ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำเขาเสวยราชย์และสถานีผลิตจ่ายน้ำปราณบุรี ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

กปภ.สาขาปราณบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562  นำโดยนายพุฒิพัฒน์  ธีรเวทย์วิกุล  ผจก.กปภ.สาขาปราณบุรี พร้อมด้วย นายยุทธนา ต๊ะปินตา ผช.ผจก.กปภ.สาขาปราณบุรี หมอบหมายให้ หนง.ผลิต นายปราโมทย์ ล้วนเล็ก และพนักงานในสังกัด ร่วมกันล้างถังตกตะกอน สถานีผลิตจ่ายน้ำปราณบุรี ขนาด 200 ลบ.ม/ชม. และสถานีผลิตจ่ายน้ำเขาเสวยราชย์ ขนาด 1,000  ลบ.ม/ชม. ตามแผนประจำปี 2562 ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำ ใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ตามมาตรฐานที่ กปภ.กำหนด

เลื่อนขึ้นข้างบน