"โครงการเติมใจให้กัน" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

"โครงการเติมใจให้กัน" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง


"โครงการเติมใจให้กัน" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง โดย นางสุกัญญา จินดามณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง   
มอบหมายให้ นายชวลิต ชมนาวัง หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมพนักงาน ออก "โครงการเติมใจให้กัน" รับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ (หน่วยบริการ) ภักดีชุมพล บ้านห้วยหินฝน ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

เลื่อนขึ้นข้างบน