การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง  จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2562

วันที่ 12 มิ.ย. 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นำโดย นางสุกัญญา จินดามณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดจัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ทั้งนี้ ผู้จัดการ ได้ถ่ายทอด นโยบายต่างๆ ของกปภ. /การรายงานปัญหาและอุปสรรคในการทำงานต่างๆ 

เลื่อนขึ้นข้างบน