กปภ.สาขาเบตง จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 4/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเบตง จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 4/62


กปภ.สาขาเบตง จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 4/62

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม​ 2562 กปภ.สาขาเบตง นำโดย นายศักรินทร์ ถนอมพร ผู้จัดการสาขา หัวหน้างาน พนักงานในสังกัด

ร่วมจัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 4/62 บริเวณชุมชนบ้านราโมง ม.5 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา

โดยมีการประชาสัมพันธ์​โครงการลดค่าติดตั้งประปา 15% สำหรับการติดตั้งประเภทที่อยู่อาศัยเหมาจ่ายไม่เกิน 10 เมตร

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม​ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม​ 2562

และมอบของที่ระลึกของ กปภ. สร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

เลื่อนขึ้นข้างบน