กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมใจถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมใจถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2562


กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมใจถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2562

     วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายปราโมทย์ ฉันทะ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านบึง พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน หลอดไฟ และเครื่องอัฐบริขาร แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นสิริมงคล และรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป นอกจากนี้ ยังร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดกวาดลานวัด ล้างห้องน้ำ และบริเวณโดยรอบ ณ วัดเขาน้อยคีรีวัน ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

     การถวายเทียนพรรษานิยมกระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา 3 เดือน แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยไป โดยได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย เป็นต้น

เลื่อนขึ้นข้างบน