กปภ.สาขาตาก รับการตรวจประเมิน Water is Life (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตาก รับการตรวจประเมิน Water is Life


กปภ.สาขาตาก รับการตรวจประเมิน Water is Life

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก โดยนางสาวนงนาฎ เนียมสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานีผลิตน้ำ Water is Life เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานีผลิตน้ำของ กปภ.สาขาตาก พร้อมฟังบรรยายผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา Water is Life สำหรับโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา Water is Life เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการประปาส่วนภูมิภาค กับกรมอนามัย ในการตรวจสอบและส่งเสริมคุณภาพน้ำประปาทั้งในระบบผลิตและระบบจ่ายของการประปาส่วนภูมิภาคภายใต้ข้อกำหนดโครงการจัดการน้ำสะอาด หรือ Water Safety Plan (WSP) เพื่อเป็นการยืนยันการให้บริการน้ำประปาของ กปภ.ให้ได้มาตรฐานตามที่กรมอนามัยกำหนด

เลื่อนขึ้นข้างบน