กปภ.สาขาอู่ทอง จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอู่ทอง จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน


กปภ.สาขาอู่ทอง จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 กปภ.สาขาอู่ทอง นำโดยนางราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร แนะนำการใช้น้ำประปา การชำระค่าน้ำผ่านช่องทางออนไลน์ และกรอกแบบสำรวจความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งรับแจ้งท่อประปาแตก-รั่ว ณ บ้านผู้ใช้น้ำ บริเวณหมู่บ้านดอนหอคอย ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน