กปภ.สาขาปราณบุรี เข้าร่วมประชุมส่งผลการส่งน้ำในช่วงฤดูฝน ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราณบุรี เข้าร่วมประชุมส่งผลการส่งน้ำในช่วงฤดูฝน ประจำปี 2562


กปภ.สาขาปราณบุรี เข้าร่วมประชุมส่งผลการส่งน้ำในช่วงฤดูฝน ประจำปี 2562

กปภ.สาขาปราณบุรี เข้าร่วมประชุมส่งผลการส่งน้ำในช่วงฤดูฝน ประจำปี 2562  

 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 กปภ.สาขาปราณบุรี  นำโดย นายพุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล ผจก.กปภ.สาขาปราณบุรี ,นายยุทธนา ต๊ะปินตา ผช.ผจก.

พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมพร้อมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง แผนการส่งน้ำฤดูฝน ปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมสถานการณ์ช่วงฤดู

ณ ห้องประชุมบ้านพักรับรองเขื่อนปราณบุรี  อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เลื่อนขึ้นข้างบน