กปภ.สาขาวัฒนานคร สังกัด ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำบริเวณสถานีผลิตน้ำอำเภอคลองหาดและประชาสัมพันธ์โครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนานคร สังกัด ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำบริเวณสถานีผลิตน้ำอำเภอคลองหาดและประชาสัมพันธ์โครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


กปภ.สาขาวัฒนานคร สังกัด ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำบริเวณสถานีผลิตน้ำอำเภอคลองหาดและประชาสัมพันธ์โครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายกำธร ปันนะระศรี ผจก.กปภ.สาขาวัฒนานคร พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำบริเวณสถานีผลิตน้ำอำเภอคลองหาดและประชาสัมพันธ์โครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลดค่าติดตั้งประปา 15% ให้แก่ผู้ใช้น้ำประปารายใหม่ประเภทที่อยู่อาศัยที่ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ในเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 เฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาไม่เกิน 10 เมตร (ไม่รวมส่วนวางท่อภายในบ้าน) เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำตามนโยบายของ กปภ. อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน