กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช “กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน กรกฎาคม 2562” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช “กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน กรกฎาคม 2562”


กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช “กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน กรกฎาคม 2562”

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช นำโดยนายกัมพล  มีตา ผจก. มอบหมายให้นายวินัย จุใจ พร้อมด้วยพนักงานผลิต ร่วมกันทำความสะอาด ตัดหญ้า ทำ 5 ส. บริเวณแม่ข่ายเดิมบางนางบวช เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน WSP และสถานที่ทำงานปลอดภัย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน