กปภ.สาขาคลองใหญ่ จัดกิจกรรม Big Clearning Day ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองใหญ่ จัดกิจกรรม Big Clearning Day ประจำเดือน กรกฎาคม 2562


กปภ.สาขาคลองใหญ่ จัดกิจกรรม Big Clearning Day ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 กปภ.สาขาคลองใหญ่ โดย นายโอภาส ไผ่เกาะ ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ มอบหมายให้ นายกัมพล สติดี หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสายงาน จัดกิจกรรม Big Clearning Day ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ณ สถานีผลิตน้ำคลองสะพานหิน อ.เมือง จ.ตราด

เลื่อนขึ้นข้างบน