การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการสภากาแฟ" ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการสภากาแฟ" ประจำเดือน มิถุนายน 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการสภากาแฟ" ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ในวันพูธที่ 12 มิถุนายน 2562 นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์ ผจก.กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ และนายสุขเกษม มีสีผ่อง หัวหน้างานผลิต เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการสภากาแฟ" ประจำเดือน มิถุนายน 2562 เพื่อพบปะพูดคุย และเปลี่ยนข้อหารือและข้อคิดเห็นระหว่างหน่วยงานราชภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ เกาะหลักรีสอร์ทอ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

เลื่อนขึ้นข้างบน