การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี จัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 4/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี จัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 4/2562


การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี จัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 4/2562

          การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี จัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 4/2562

โดยผู้จัดการ สมเดช เหล็มเล๊าะ  พร้อมพนักงานในสังกัดลงพื้นที่เขตบ้านลำชิง ม.2

ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เพื่อรับคำร้องติดตั้ง

นอกสถานที่ในโครงการส่วนลดติดตั้งประปา 15%  เนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้ใช้น้ำให้ความสนใจมายื่นคำร้องขอติดตั้งในครั้งนี้

จำนวน 17 ราย และได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ใช้น้ำเพื่อทำแบบสอบถามสำรวจความต้องการ

ของลูกค้าประจำปี 2562 เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงการให้บริการต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน