กปภ.สาขาพัทยา (พ) ทำความสะอาดบ่อจ่ายสารส้ม ตามมาตรฐาน WSP ณ สถานีผลิตน้ำอ่างเก็บน้ำบางละมุง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ทำความสะอาดบ่อจ่ายสารส้ม ตามมาตรฐาน WSP ณ สถานีผลิตน้ำอ่างเก็บน้ำบางละมุง


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ทำความสะอาดบ่อจ่ายสารส้ม ตามมาตรฐาน WSP ณ สถานีผลิตน้ำอ่างเก็บน้ำบางละมุง

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ พูลรอด หัวหน้างานผลิต นำทีมพนักงานผลิตสถานีผลิตน้ำบางละมุง ดำเนินการทำความสะอาดบ่อจ่ายสารส้ม ภายใต้โครงการบริหารจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan ณ สถานีผลิตน้ำบางละมุง ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งมีกำลังการผลิต ๑,๕๐๐ ลบ.ม./ชม. เพื่อผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ส่งถึงบ้านประชาชน

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน