กปภ.สาขาสงขลา เข้าร่วมกิจกรรม “ วางซั้งกอสร้างบ้านให้ปลา คืนสัตว์น้ำสู่ทะเล” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสงขลา เข้าร่วมกิจกรรม “ วางซั้งกอสร้างบ้านให้ปลา คืนสัตว์น้ำสู่ทะเล”


กปภ.สาขาสงขลา เข้าร่วมกิจกรรม “ วางซั้งกอสร้างบ้านให้ปลา คืนสัตว์น้ำสู่ทะเล”

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม " วางซั้งกอสร้างบ้านให้ปลา คืนสัตว์น้ำสู่ทะเล"

(ภายใต้โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ประจำปี 2562) ซึ่งจัดโดย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 เพื่อสนับสนุนการทำประมงอย่างยั่งยืน

และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรและชุมชนในท้องถิ่น  ณ พื้นที่ชุมชนเก้าเส้ง อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา

เลื่อนขึ้นข้างบน