กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่นครรังสิต ประจำปี 2562 ณ บริเวณข้างโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่นครรังสิต ประจำปี 2562 ณ บริเวณข้างโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี


กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่นครรังสิต ประจำปี 2562 ณ บริเวณข้างโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) มอบหมายให้ นางชาลิสา  แก้ววิเศษ หนง.งานจัดเก็บรายได้ 4  กปภ.สาขารังสิต(พ)  และนางสาวอาณารมย์ สุดใจแจ่ม  หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.สาขารังสิต(พ) พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่นครรังสิต ประจำปี 2562 ณ  บริเวณข้างโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.00 น. เมื่อวันเสาร์ที่  25 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา  ภายในงาน กปภ.สาขารังสิต(พ) ได้ให้บริการสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ,การลงทะเบียนชำระค่าน้ำประปาผ่านมือถือด้วย Application PWA Digital Bill ,รับลงทะเบียนขอใช้บริการ SMS ในการแจ้งเตือนค่าน้ำประปา ,รับเรื่องตรวจสอบน้ำประปารั่วภายใน ,และลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในส่วนของค่าน้ำประปา พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบประปาแก่ประชาชนทั่วไปด้วย (สามารถสแกน QR code เพื่อรับชน Clip VDO) 

เลื่อนขึ้นข้างบน