กปภ.ข.๑ ร่วมกับ กปภ.สาขาแหลมฉบัง มอบน้ำดื่มช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระงับเหตุเพลิงไหม้บริเวณ Zone L-A2 การท่าเรือแหลมฉบัง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๑ ร่วมกับ กปภ.สาขาแหลมฉบัง มอบน้ำดื่มช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระงับเหตุเพลิงไหม้บริเวณ Zone L-A2 การท่าเรือแหลมฉบัง


กปภ.ข.๑ ร่วมกับ กปภ.สาขาแหลมฉบัง มอบน้ำดื่มช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระงับเหตุเพลิงไหม้บริเวณ Zone L-A2 การท่าเรือแหลมฉบัง

     เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๒ นายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ มอบหมายให้ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาแหลมฉบัง โดย นายนิมิต วรรณปิยะรัตน์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๑,๒๐๐ ขวด เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระงับเหตุเพลิงไหม้เรือบรรทุกสินค้า ในท่าเรือแหลมฉบัง บริเวณ Zone LA-2 ณ จุดรวมพลสโมสรการท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
     ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบในส่วนของกระบวนการผลิตน้ำและจ่ายน้ำให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ กปภ.สาขาแหลมฉบัง อย่างแน่นอน

เลื่อนขึ้นข้างบน