กปภ.สาขาหนองเรือ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหนองเรือ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)


กปภ.สาขาหนองเรือ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

          วานนี้ (วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒) นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วย นางสาวนพมาศ กระโจม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นำทีมเข้าสนับสนุน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ จ.ขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้าน และร่วมให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ (ประธานอนุกรรมการ) และคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ ๕ เข้าตรวจประเมินผลการยื่นขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ที่มุ่งเน้นไปยังการให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำ และประชาชน โดย นายเดชชัย จันทพล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้นำเยี่ยมชมอาคารสถานที่ และจุดบริการต่างๆ พร้อมนำเสนอข้อมูลประกอบผ่านการบรรยาย และเอกสารนำเสนอที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาหนองเรือ สู่การนำไปเทียบวัดคะแนนประเมินผลการยื่นขอรับรองฯ ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน